Fragmenty opublikowane za zgodą Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak – Kraków.

Autor: Radosław Sikora
Ilość stron: 384
Wydawnictwo: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Data publikacji: 2019

Powszechnie uważana za najskuteczniejszą i najpiękniejszą kawalerię. Przez 300 lat broniła Rzeczpospolitej. Stanowiła jej kluczową siłę ofensywną i decydowała o jej najwspanialszych zwycięstwach. Na polach bitew wzbudzała strach i podziw.

Licencja udzielona przez spadkobierców Pana Karola Rómmel dla BoberTeam, na potrzeby projektu Legendy Polskiego Jeździectwa. Prawa zastrzeżone.

Autor: Karol Rómmel
Ilość stron: 116
Wydawnictwo: Wojskowy Instytut naukowo-Oświatowy
Data publikacji: 1938

Praktyczne wskazówki zaprawy konia do wyścigów z przeszkodami i biegów na przełaj przeznaczone dla amatorów, jeźdźców i dżokei. Ciekawie opisana strona dosiadów wyścigowych i treningu koni.

Digitalizacja: BoberTeam Sp. z o.o.

Licencja udzielona przez spadkobierców Pana Romana Pankiewicza dla BoberTeam, na potrzeby projektu Legendy Polskiego Jeździectwa. Prawa zastrzeżone.

Autor: Roman Pankiewicz
Ilość stron: 109
Data publikacji: Animex, 1985

Szerokie opracowanie opowiadające o hodowli koni arabskich w Polsce, dawniej i dziś, w języku angielskim.

Digitalizacja: BoberTeam Sp. z o.o.

Opublikowano za zgodą Wydawnictwa Uniwersytetu Jagielońskiego. Prawa zastrzeżone.

Autor: Elizabeth Letts
Tłumaczenie: Joanna Gilewicz
Ilość stron: 400
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego
Data publikacji: 2017

Wojna dobiega końca. Amerykański oddział przechwytuje informację o stadninie, w której ukryto najcenniejsze polskie araby z Janowa Podlaskiego i austriackie lipicany z Wiednia. Naziści starają się stworzyć z nich rasę doskonałych koni wojskowych. Tymczasem ze wschodu nadciąga wygłodniała Armia Czerwona, gotowa bez wahania posłać czempiony na rzeź. Pułkownik Hank Reed musi zorganizować zuchwałą akcję ratunkową. Walcząc z czasem, jego oddział przedziera się przez linię wroga, by ocalić szlachetne zwierzęta.

Koń doskonały to porywający reportaż historyczny, odsłaniający kulisy jednej z najbardziej spektakularnych misji wojskowych. Elizabeth Letts, łącząc kronikarską skrupulatność z literacką wrażliwością, przybliża czytelnikom nieznane wydarzenia II wojny światowej. Prowadząc czytelnika przez zagrożone spadającymi bombami stajnie, zniszczone walkami osady i amerykańskie sztaby dowodzenia, autorka przedstawia nam galerię niezwykłych postaci – nie tylko opiekunów wierzchowców i kawalerzystów, lecz przede wszystkim konie na czele z Witeziem II – dumą Janowa Podlaskiego.

Książka znalazła się w czołówce listy bestsellerów The New York Times. Elisabeth Letts – amerykańska pisarka, urodzona w 1961 roku w Houston w Teksasie. Absolwentka nauk historycznych na Yale Colleage, służyła jako wolontariuszka w Korpusie Pokoju w Maroko. Jest autorką cenionych na amerykańskim rynku książek, m.in. o tematyce historycznej. W młodości uprawiała jeździectwo na poziomie zawodniczym i brała udział w mistrzostwach krajowych jako reprezentantka dwóch stanów.

Poniżej zamieszczamy rozdziału trzeci (opowiadający o Witeziu) i ósmy dot. wydarzeń z maja 1944 i zbliżającego się do Janowa frontu wschodniego.

Książkę można zamówić na stronach Wydawnictwa Uniwersytetu Jagielońskiego lub Agencji Jeździeckiej A.A. Bober.

CZĘŚĆ I – ROZDZIAŁ 3 – POLSKI KSIĄŻĘ

CZĘŚĆ I – ROZDZIAŁ 8 – KONIE W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Autor: Zenon Kisza
Ilość stron: 127
Wydawnictwo: Agencja Jeździecka A.A. Bober
Data publikacji: 2009

Największy wyścig na kontynencie – Wielka Pardubicka w fotografii Zenona Kiszy.

Prawa zastrzeżone.

Digitalizacja: BoberTeam Sp. z o.o.

Licencja udzielona przez Tadeusza Kondrackiego oraz wydawnictwo Dział Wydawniczy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk dla BoberTeam, na potrzeby projektu Legendy Polskiego Jeździectwa. Prawa zastrzeżone.

Autor: Tadeusz Kondracki
Ilość stron: 299
Wydawnictwo: Instytut Historii PAN
Data publikacji: 2018

Książka opowiadająca o losach Stefana Adama Zamoyskiego – potomka jednego z najznamienitszych polskich rodów.

Poniżej zamieszczamy fragmenty rozdziału 3: „DZIAŁACZ EMIGRACYJNY (1945-1976)”, skupiające się na pracy Stefana Adama Zamoyskiego jako dyrektora Stadnin Polskich w Niemczech, tego jak uratował od zagłady konie w węgierskiej stadninie Bábolna oraz jaką rolę pełnił koń w jego życiu.

Digitalizacja: BoberTeam Sp. z o.o.

Licencja udzielona przez spadkobiercę Pana Witolda Pruskiego, na potrzeby projektu Legendy Polskiego Jeździectwa. Prawa zastrzeżone.

Autor: Witold Pruski
Ilość stron: 431
Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Data publikacji: 1953

Szeroko potraktowany opis stopniowego przekształcania się koni polskich na przestrzeni IXX i pierwszej połowy XX wieku.

Prof. Witold Pruski szeroko omawia tutaj nurtujące prądy krwi w naszej hodowli oraz opisuje rody męskie i żeńskie, jakie powstały w kraju dzięki długiej pracy hodowlanej. Liczne rodowody czołowych ogierów, jak również tablice rodów męskich szczególnie zasłużonych w hodowli, ułatwiają zrozumienie stopniowego kształtowania się ras i typów oraz dają jasne wskazówki do operowania prądami krwi przy doborze hodowlanym.

Digitalizacja: Biblioteka Śląska, BoberTeam Sp. z o.o.

Licencja udzielona przez spadkobiercę Pana Witolda Pruskiego, na potrzeby projektu Legendy Polskiego Jeździectwa. Prawa zastrzeżone.

Autor: Witold Pruski
Ilość stron: 241
Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Data publikacji: 1948

Pierwsza tak obszerna monografia historyczna prof. Witolda Pruskiego o najstarszej i najbardziej zasłużonej stadninie koni czystej krwi arabskiej w Janowie Podlaskim.

Digitalizacja: Biblioteka Śląska, BoberTeam Sp. z o.o.

Licencja udzielona przez spadkobierców Panów Witolda Pruskiego i Jana Grabowskiego, na potrzeby projektu Legendy Polskiego Jeździectwa. Prawa zastrzeżone.

Autor: Witold Pruski, Jan Grabowski
Ilość stron: 80
Wydawnictwo Naczelnej Organizacji Związków Hodowców Koni
Data publikacji: 1937

Referaty, wygłoszone przez inż. Witolda Pruskiego i inż. Jana Grabowskiego na Zjeździe prezesów związków oraz działaczy hodowlanych w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych dn. 5 marca 1937 r.

Witold Pruski – Rozwój hodowli koni w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu – s. 5
Jan Grabowski – Potrzeby polskiej hodowli koni – s. 51

Digitalizacja: BoberTeam Sp. z o.o.

Autor: gen. Eugeniusz Śląski
Ilość stron: 91
Wydawnictwo: Główna Księgarnia Wojskowa
Data publikacji: 1931

Generał Eugeniusz Śląski w tym, krótkim opracowaniu podaje zestaw zasad i porad dla młodych jeźdźców jak prowadzić trening konia. Pomimo upływu czasu wiele z tych rad pozostaje nadal aktualne.

Digitalizacja: BoberTeam Sp. z o.o.