LEGENDY POLSKIEGO JEŹDZIECTWA

PUBLIKACJE

/Autor

Wiadomości Wyścigowe, 1926-1991

Oficjalny organ do spraw wyścigów konnych wydawany przez Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni w Polsce, na mocy postanowienia „Prawideł Wyścigowych”, ustalonych przez Ministra Rolnictwa.