Promotor Legendy:

_________________________________________________________________

Pierwsza w Polsce i Europie aukcja na konie czystej krwi arabskiej została zorganizowana przez Zjednoczenie Hodowli Zwierząt Zarodowych, Centralę Handlu Zagranicznego Animex i Zjednoczenie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi na terenie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim w dniu 5 VI 1970 r.

Na aukcji zostały przedstawione 43 konie wyhodowane w stadninach Janów Podlaski i Michałów, w tym 18 ogierów, 15 klaczy 3-letnich i starszych, 7 klaczy 2-let-nich i 3 klaczki roczne.

Ogiery pokazywane były w trzech kategoriach. Pięć ogierów (Espartero, Gazda, Ariel, Kumys, Cebion), przygotowanych w PSO Kwidzyn przez inż. Andrzeja Orłosia, prezentowanych było w typowo amerykańskich konkurencjach Park Horse i English Pleasure, a następnie w zaprzęgu piątkowym, świetnie prowadzonym przez samego ich trenera. Ogiery Pentagon, Elfur, Złotnik, Dambor, Doman i Litawor, trenowane na Torze Wyścigowym w Warszawie, stanowiły grupę koni przygotowanych do wyścigów płaskich. Pozostałe ogiery: Bajdak, Baj, Elton, Silux, Tryptyk, Admirał i Laos, przedstawione były jako reproduktory już kryjące lub przygotowane do hodowli.

Na aukcję przybyło 20 kupców z USA, Anglii, Szwecji, NRF i Holandii. W po-rze przedpołudniowej odbył się pokaz, a po obiedzie przystąpiono do licytacji. Wszystkie konie pokazywane były podczas licytacji na ringu w ujeżdżalni stadniny. Doskonale prezentowane były zarówno na pokazie, jak i w ringu licytacyjnym ogiery trenowane przez inż. A. Orłosia, który będąc w USA przejął tamtejszy styl pokazywania koni w ręku. Licytacja nie była zbyt ożywiona pomimo znacznego zainteresowania końmi i praktycznie ograniczyła się do rywalizacji trzech importerów z USA. W wyniku przetargu p. Leon Rubin ze stanu New York nabył siwego ogiera Cebion, ur. 1964 w Janowie Podlaskim po Negatiw od Celia po Witraż, oraz klacze Narew (Branibor — Noma po Negatiw), Ruta (Czort — Rusznica po Trypolis) i roczniaczkę Kassapia (Pietuszok — Kassala po Bad Afas). Ta ostatnia klaczka stanowiła przedmiot dość ożywionej licytacji i osiągnęła cenę 3 200 dol. P. Denis Sculli ze stanu New Mexico zakupił najdroższe konie aukcji — gniadego ogiera Bajdak, ur. 1962 w Janowie Podlaskim po Comet od Bajdara po Gabor, za sumę 30 000 dol. Jest to rekordowa cena osiągnięta za konia czystej krwi arabskiej w Polsce i chyba w Europie. Bajdak, reprezentujący typ koheilana, przedstawiał się znakomicie. Odziedziczył on od Bajdary wspaniały, płynny i elastyczny ruch, a urodę od nie żyjącego już ojca — Cometa. Powinien on 30 w niedługim czasie zasłynąć na pokazach w USA, co niewątpliwie będzie najlepszą reklamą naszej hodowli koni czystej krwi arabskiej. Nabywca Bajdaka zakupił również następujące klacze: Elida (Ariel — Elokwencja po Rozmaryn), Zamieć (Czardasz — Złota Iwa po Arax) i dwuletnią klacz Goa (Almifar — Gomora po Comet). P. John Simms z Arizony nabył klacz Pardna (Czardasz — Porfira po Priboj), dwuletnią Gracię (Ego — Garufa po Faber) oraz roczniaczkę Capri (El Azrak — Camorra po Aquinor).

Z nie zakupionych koni dużym zainteresowaniem cieszył się siwy ogier Baj, ur. w Janowie Podlaskim, półbrat Bajdaka, po Negatiw od Bajdary, urodziwy, o pięknym energicznym ruchu, oraz córki Negatiwa — Cerrita od Cerozji i Plerśnica od Pieśni. Mimo iż zostało sprzedanych tylko 12 koni, aukcję w Janowie Podlaskim należy uważać za udaną. Stadniny osiągnęły ze sprzedaży sumę 4 000 000 zł, co daje bardzo wysoką przeciętną. Doświadczenie to wskazuje na celowość organizowania w przyszłości aukcji na konie czystej krwi arabskiej.

Autor: red. czasopisma Koń Polski

Piątka ogierów arabskich prowadzona przez ich trenera – inż. A. Orłosia; dyszlowe: lewy – Kumys (Negatiw – Cumparsita), prawy – Ariel (Sędziwój – Arfa), lejcowe: lewy – Cebion, środkowy- Espertero, prawy – Gazda. Fot.: Zofia Raczkowska
Og. Cebion (Negtiw – Celia) prezentowany przez inż. Andrzeja Orłosia według przyjętych zasad pokazywania koni w Ameryce. Fot.: Zofia Raczkowska
Og. Bajdak (Comet – Bajdara) hodowli Stadniny Koni w Janowie Podlaskim zakupiony do USA za 30 tys. dolarów. Fot.: Zofia Raczkowska