Czas trwania: 0:07:44

Niedługi film opisujący historię Stada Ogierów w Bogusławicach.