Licencja udzielona przez Pana Pawła Jannasza, spadkobiercę Witolda Pruskiego, na potrzeby projektu Legendy Polskiego Jeździectwa. Prawa zastrzeżone.

Autor: Witold Pruski
Ilość stron: 40
Wydawnictwo: Drukarnia Krakowska
Data publikacji: 1947

Spostrzeżenia Witolda Pruskiego na temat, mało zbadanych praw dziedziczenia koni pełnej krwi angielskiej.

Wstęp do dyskusji na temat: dlaczego w Europie środkowej i wschodniej w hodowli koni pełnej krwi angielskiej z łatwością ustalały się dużej wartości krajowe rody żeńskie, natomiast nie powstawały rody męskie oraz dlaczego ogiery z drugiej i trzeciej generacji krajowej nie są dobrymi reproduktorami i słabo przekazują potomstwu zasadniczą właściwość swej rasy – szybkość w biegu.

Digitalizacja: BoberTeam Sp. z o.o.