Wpisy
Polski kawalerzysta, który uratował życie (wtedy jeszcze przyszłemu) pierwszemu prezydentowi USA, Jerzemu Waszyngtonowi. W Polsce był jednym z dowódców konfederacji barskiej, w Stanach Zjednoczonych został ojcem amerykańskiej kawalerii” i bohaterem wojny o niepodległość.

______________________________________________________________

Kazimierz Pułaski urodził się najpewniej 6 marca 1745 r. w Warszawie. Wychował się w rodzinnych dobrach Winiary nad Pilicą nieopodal Warki. Miejscowa tradycja mówi, że to właśnie w wareckiej szkole parafialnej pobierał pierwsze nauki. Edukację kontynuował w warszawskiej szkole księży teatynów w Warszawie. Lekcję etykiety dworskiej odebrał na dworze księcia Karola Kurlandzkiego w Mitawie, gdzie pełnił funkcję pazia. O wychowanie patriotyczne przyszłego Bohatera dwóch Narodów dbali jego rodzice – Józef i Marianna z Zielińskich. Ojciec, właściciel ziemski, starosta warecki, ale przede wszystkim uznany adwokat i aktywny uczestnik wielu sejmów zaangażowany w działania opozycji antyrosyjskiej w XVIII – wiecznej Rzeczypospolitej, wprowadził go w świat polityki. Bez wątpienia to wpływ ojca skłonił Kazimierza Pułaskiego i jego braci do udziału w konfederacji barskiej (1768-1772), której senior rodu był jednym z twórców.
Młody Pułaski, choć nie posiadał większego doświadczenia wojskowego, szybko stał się jednym z najsłynniejszych dowódców wojsk konfederackich, walczących o wyrwanie się Polski spod wpływów rosyjskich. Największą sławę przyniosła mu skuteczna obrona twierdzy jasnogórskiej (1771). Znany był z organizacji śmiałych wypadów na wroga. W okresie tym stał się legendą – śpiewano o nim pieśni i pisano wiersze. Jego postać uwiecznili na obrazach znakomici XIX-wieczni malarze, m.in.: Józef Chełmoński i Juliusz Kossak.

W 1772 r. Kazimierz Pułaski, w wyniku upadku konfederacji barskiej oraz ze względu na powiązanie jego osoby z nieudanym zamachem na króla Stanisława Augusta, opuścił Rzeczypospolitą i udał się na emigrację. Po kilku latach tułaczki po Europie, w 1777 r., zdecydował się na wyjazd za ocean, gdzie koloniści amerykańscy bili się z Anglikami o niepodległość. Udział w rewolucji amerykańskiej otwierał przed Kazimierzem Pułaskim nowe szanse. Bogate doświadczenie wojenne wyniesione z walk konfederackich przekonało Jerzego Waszyngtona, dowódcę Armii Kontynentalnej, do zaangażowania dzielnego Pułaskiego do amerykańskiego wojska.

(…)

Autor: Karol Kucharski, Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce

Całą publikację i inne źródła znajdziesz w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej (kliknij)

Poniżej znajdziesz linki do powiązanych materiałów w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej.

Wpis aktualizowano: 19.11.2023


Kazimierz Pułaski zmarł 11 października 1779 od ran odniesionych w czasie oblężenia Savannah. Został pochowany na lokalnej plantacji, na co wskazują badania archeologiczne z 1996 r., podczas których odkryto trumnę z napisem „Brygadier general Casimir Pulaski”.


Publikacje w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej:

Kliknij poniższe linki, aby przejść do powiązanych materiałów w Polskiej Cyfrowej Bibliotece Jeździeckiej (otworzą się na nowej karcie):

“Kazimierz Pułaski 1745-1779” (2023) – Karol Kucharski

“Kazimierz Pułaski” (2021) – Małgorzata Król

“Wizerunek Kazimierza Pułaskiego w sztukach plastycznych. Próba bilansu” (2016) – Iwona Stefaniak

“Pułaski w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Front północny 1777-1778” (2016) – Jolanta Daszyńska

“Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego” (2011) – Iwona Stefaniak

“Kazimierz Pułaski w świadomości Polaków po 1989 r.” (2011) – Karol Kucharski

“Wodzowie Polski – Kazimierz Pułaski” (1938) – Edmund Oppman

“Katalog – Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce”

Kazimierz Pułaski. Bohater Polski i USA | FILM

Amerykańska rewolucja z mazurkiem w tle, czyli Będomin | FILM

Za wiarę i niepodległość – konfederacja barska | FILM


Pokrewne Legendy:


Galeria: